Đang gửi...

Lịch chạy tàu

CHIỀU GIÁP BÁT – SÓNG THẦN

Tên ga Km H1 SY1 Ngày vận chuyển
Giáp Bát 5+180

01:10

02:25

02:38

03:35

Ngày +1
Vinh 319+020

11:22

12:47/SE6

15:32

16:32

Đồng Hới 521+800*

17:48

18:48

23:52

00:56/SE20

Kim Liên 776+880

03:13

04:13

13:48

15:05/SY2

Ngày +2
Diêu Trì 1095+540

12:59

14:15/SE9

23:53

00:53

Nha Trang 1314+930A

23:14

00:14

07:05

08:05

Trảng Bom 1677+510

11:32

13:02

19:24

20:57/SE4

Ngày +3

Sóng Thần

1710+560 13:49 23:46

CHIỀU SÓNG THẦN – GIÁP BÁT

Tên ga Km H2 SY2 Ngày vận chuyển
Sóng Thần 1710+560 00:40 03:10 Ngày +1
Trảng Bom 1677+510

03:24

04:45

05:16

06:21/SE25

Nha Trang 1314+930A

14:00

15:00

19:01

21:17/SE3

Diêu Trì 1095+540

21:41

22:41

02:57

04:20

Kim Liên 776+880

07:14

08:09

15:02

16:02

Ngày +2
Đồng Hới 521+800

17:34

19:18/SE5

02:28

03:28

Vinh 319+020

00:59

02:05/SE19

10:51

12:04/SE7

Giáp Bát 5+180 11:25

23:35

00:35

Ngày +3

Video Clip

Tin nổi bật