Đang gửi...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÔT DANH SÁCH TRÁI CHỦ ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐỢT 2 TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU VÀ THANH TOÁN LÃI

Ngày 18/12/2019 Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt thông báo số 388A/RAT-TCKT về việc chốt danh sách trái chủ để thực hiện chuyển đổi đợt 2 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và thanh toán lãi. Thông báo xem tại đây.